Uczestnicy konkursu ubiegają się o Granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.

Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała 37 mln na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana – należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

• Zarejestruj się na portalu

• Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku

• Uzupełnij szablony

• Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Na zgłoszenia czekamy w terminie: 8 kwietnia – 31 maja 2024 roku.

Mat. Partnera

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/

Regulamin Konkursu: link

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

fundacja@polpharma.com

Materiał Promocyjny