W przesłanym Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji projekcie rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” maszty nabudynkowe zostały wyjęte spod tej kategorii.

Dzięki temu ich lokowanie nie będzie wymagało odrębnego pozwolenia budowlanego, co skróci czas realizacji inwestycji. Ponadto, zdaniem branżowych izb, reżim prawa budowlanego umożliwia obecnie organizacjom ekologicznym blokowanie instalacji nowych urządzeń radiokomunikacyjnych.