– Aero2, spółka związana z Polsatem, stała się kolejnym członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji – poinformowała izba. Aero2 buduje radiową sieć transmisji danych w paśmie 900 MHz (w której usługi zaczyna świadczyć Cyfrowy Polsat). Na akces do KIGEiT zdecydował się również Mobyland, dysponent częstotliwości 1800 MHz, w ubiegłym roku przejęty przez Aero2. Obie spółki zamierzają również przystąpić do drugiej z izb branżowych.

– W dniu jutrzejszy, podczas posiedzenia Rady PIIT, prezes Adam Kuriański odbierze w imieniu Aero2 Certyfikat Członkowski Izby. Jutro również Mobyland zostanie oficjalnie członkiem PIIT – informuje Adam Szprot, rzecznik Aero2.

Po akcesie Aero2 i Mobylandu Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT liczy 28 członków. KIGEiT grupuje alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, podczas gdy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji kojarzona jest raczej z Telekomunikacją Polską i trzema dużymi graczami komórkowymi. Podziały te są jednak coraz mniej wyraźne. P4, nowy gracz na rynku komórkowym, jest członkiem i PIIT, i KIGEiT. W takiej samej sytuacji jest „zasiedziały” operator na rynku komórkowym: Polska Telefonia Cyfrowa. Grupa Polsatu również nie chce się opowiadać po żadnej ze stron.