Światowa liczba subskrypcji na naziemny broadband przekroczy w tym roku poziom 500 mln – przewiduje firma analityczna Informa Telecoms & Media w swoim najnowszym „Next 100 Million Report”.

Oprócz oczywistego wniosku, że za największą liczbę subskrpcji odpowiadają i będą opowiadać rynki najbardziej rozwiniętych krajów Europy oraz Ameryki Płn, Telecoms Informa & Media przewiduje nadejście drugiej fali naziemnego broadbandu. Pojawi się ona głównie w krajach, w których nasycenie broadbandem i jakimkolwiek dostępem do internetu wciąz jest niskie, m.in. w Indiach, Rosji.

Jak wskazuje Tecoms Informa & Media już w 2009 r. rynki rozwijające się odpowiadały za dużą część światowego przyrostu subskrypcji na naziemny broadband.

Ranking krajów według subskrypcji na naziemny broadband we wrześniu 2009 r. według Telecoms Informa & Media:

fixed bb 2009