Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna przyjęła dokument standaryzacyjny dla interfejsu satelitarnego w rodzinie technologii IMT-2000. Teoretycznie umożliwia to zaadaptowanie sieci satelitarnej w systemach trzeciej generacji. Jak podaje ITU te działania korespondują ze staraniami w kierunku udostępnienia sieci szerokopasmowych na terenach słabo zurbanizowanych.

Koncepcja wykorzystania segmentu satelitarnego w systemach 3G znana jest od dawna, ale z uwagi na ograniczenia technologii satelitarnej nie była stosowana w praktyce. Satelita może np. pełnić logicznie rolę nadajnika sieci. Największe pokrycie dają jednak satelitarne sieci geostacjonarne, charakteryzujące się jednocześnie największymi opóźnieniami transmisji. Wyzwaniem pozostają również terminale pracujące na zakresie satelitarnym.

ITU zdaje sobie sprawę, że ścieżki rozwoju rodziny IMT-2000 i technologii satelitarnych rozchodzą się. Liczą na kompatybilność i praktyczne współdziałanie obu technik raczej w ramach systemów IMT Advanced.