Komisja Europejskiej podjęła dzisiaj decyzję o harmonizacji przepisów technicznych odnośnie wykorzystania pasma 800 MHz (790-862 MHz) [i]przyczyniających się do rozwoju szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dzięki unikaniu szkodliwych zakłóceń[/i]. Komisja nie podjęła jeszcze decyzji o takim właśnie wykorzystaniu tego pasma, ale każde państwo członkowskie, które zdecydowałoby się na otwarciu zakresu 790-862 MHz dla usługi szerokopasmowego dostępu powinno się dostosowac do wspólnych przepisów technicznych. Komisja rozważa zresztą oficjalne przeznaczenie pasma dla usługi szerokopasmowego dostępu we wspólnej polityce dotyczącej widma radiowego.

Zasoby z zakresu 790-862 MHz będą stopniowo zwalniane przez nadawców telewizyjnych stopniowo przechodzących z emisji analogowych na cyfrowe. Szerokość dostępnego pasma, jaka będzie dostępna nie jest jeszcze znana, ponieważ niw wiadomo dokładnie, ile zwolnionych zakresów przeznaczonych zostanie na nowe emisje cyfrowej TV, a ile na radiowe sieci dostępowe.

Zakres 800 MHz jest dla operatorów niezwykle atrakcyjny z powodu dużego zasięgu urządzeń pracujących na tej częstotliwości za czym idzie wysoka efektywnośc budowaniu zasięgu sieci. Komisja podaje szacunek, że budowa sieci radiowej na tym zakresie jest o 70 proc. tańsza od inwestycji w zakres UMTS (2,1 GHz).