– Komisja rozważy rozpoczęcie procedury o niezgodność prawa z unijnymi regulacjami wobec krajów, które nie wdrożyły ich do krajowych systemów prawnych – zakomunikowała wczoraj Komisja Europejska, przypominając przy tym, że jutro mija termin w jakim wdrożony powinien zostać przyjęty w listopadzie 2009 r. przez Parlament Europejski tzw. pakiet telekomunikacyjny. W terminie tym nie wyrobi się np. Polska.

Wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj informowała niedawno, że trudno liczyć na uchwalenie przez Sejm stosownej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego przed wakacjami. Nie wiadomo, czy uda się to przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Uwagi Komisji można traktować na razie, jako łagodną połajankę, ponieważ problemy z implementacją pakietu telekomunikacyjnego ma nie tylko Polska. Ma je większość krajów Unii. Do tej pory pakiet wdrożyły tylko Dania i Estonia.

– Jeżeli nowe prawa użytkowników usług telekomunikacyjnych nie będą realizowane w praktyce, to podejmę wszelkie niezbędne kroki przeciwko państwom członkowskim i operatorom, aby naprawić sytuację – powiedziała jednak Neelie Kroes unijna komisarz ds. agendy cyfrowej.