Dochodzenie w sprawie domniemanej zmowy trzech sieci komórkowych rozpoczął hiszpański urząd antymonopolowy Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Podejrzewa je o zawężanie marży na  rynku telefonii komórkowej poprzez zawyżanie stawek hostingowych dla operatorów MVNO. Sieci komórkowe są również podejrzane o utrzymywanie nieadekwatnie wysokich cen detalicznych w segmencie usług dla biznesu. CNC nie podała na czym dokładnie miałaby polegać i jak być zrealizowana ta zmowa.

CNC wszczął postępowanie na wniosek spółki zależnej brytyjskiego BT. Wedle CNC istnieją przesłanki, że Movistar (grupa Telefoniki), Vodafone i Orange nadużyły indywidualnej i kolektywnej pozycji dominującej na rynku usług mobilnych. Dochodzenie wykaże jednak dopiero, czy podejrzenia są słuszne a operatorzy zostaną ukarani. CNC ma 18 miesięcy na orzeczenie.

Wedle doniesień hiszpańskich mediów operatorzy będą się bronili, wskazując że hurtowe stawki za rozpoczęcie połączenia nie są na hiszpańskim rynku mobilnym regulowane i podlegają bilateralnym negocjacjom z MVNO.

Wirtualni operatorzy mają ok. 6 proc. udziału w hiszpańskim rynku komórkowym. Trzej operatorzy wobec których rozpoczęło się postępowanie antymonopolowe natomiast od 20 proc. (Orange) do 40 proc. (Movistar).