Władza Wdrażająca Programy Europejskie poinformowała, że anuluje nabór wniosków w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na „etapie ostatniej mili” PO IG, który miał się rozpocząć  30 kwietnia 2012 r.

Jako oficjalną przyczyną anulowania konkursu WWPE podała błędy wykryte w inwentaryzacji przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, stanowiącej jedyne źródło kwalifikowalności obszaru projektu. Z kolei WWPE  do dziś nie ogłosiła jeszcze oficjlanej listy wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę w zeszłorocznym konkursie 8.4 POIG, co pozwoliłoby uaktualnić listę miejscowści, gdzie byłby dopuszczone inwestycje w sieci dostępowe z finansowym wsparciem w ramach działania 8.4 POIG.

WWPE informuje też, że mabór wniosków zostanie ponownie ogłoszony po uzyskaniu zapewnienia ze strony UKE o poprawności danych.