Według Iwony Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego Polska nie powinna mieć problemów ze zrealizowaniem wskaźników określonych w unijnych programach ukierunkowanych na rozwój Internetu.

– W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej założono wybudowanie ponad 18 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego. Z już podpisanych umów wynika, że powstanie co najmniej 24 tys. km sieci, a  ponad 6,5 mln  osób uzyska możliwość dostępu – poinformowała wiceminister Wendel podczas konferencji „Sieci szerokopasmowe” . Dodała, że w wyniku realizacji Działania 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka, tzw. „ostatniej mili”, blisko 130 tys. użytkowników uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu (program zakłada 100 tys.).

Wskazała również na działania, które zostały wykonane oraz na te, które należy jeszcze podjąć. – Od strony formalnej zostały zapewnione podstawy wdrażania projektów, rozstrzygnięto kwestie modeli realizacji tego typu przedsięwzięć oraz kwestie związane z notyfikacją pomocy publicznej – powiedziała wiceminister. Podkreśliła, że najważniejszą sprawą pozostaje przyspieszenie procesu inwestycyjnego.