Zapytania za strony służb o wykazy połączeń abonenckich rosną w tempie 30-40 proc. rocznie. Dlatego branża telekomunikacyjna postuluje o wprowadzenie opłaty za udostępnienie tych danych – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Wedle jej informacji na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury (proceduje projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego) taki pomysł referował reprezentujący PKPP Lewiatan Wojciech Dziomdziora (dyrektor. ds. korporacyjnych Telekomunikacji Polskiej). Według niego w 2011 r. służby zadawały przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pytania 1,9 mln razy, podczas gdy w 2010 r. – 1,4 mln razy. Wprowadzenie opłaty miałoby tyleż pokryć koszty realizacji tego obowiązku, ile skłonić uprawnione organy do rozważnego występowania o dane. Wtedy, kiedy na prawdę jest potrzebne dla dobra prowadzonych przez nie czynności.

W dyskusji podparto się przykładem serwisu NaszaKlasa.pl, który wprowadził opłatę w wysokości 50 zł za realizację jednego zapytania. Skutkiem tego w ubiegłym roku liczba zapytań pod jego adresem spadła o 42 proc.

Obowiązek udzielania uprawnionym organom informacji o użytkownikach i abonentach przez przedsiębiorcówe telekomunikacyjnych nakłada prawo. Nie jest natomiast uregulowane, czy i w jakiej wysokości można pobierać opłaty na poczet kosztów realizacji tego zobowiązania.