Midas, fundusz należący w 66 proc. do spółek powiązanych z Zygmuntem Solorzem-Żakiem 12 grudnia przydzieli obligacje o wartości 200-250 mln zł – poinformował Dom Maklerski Trigon w notatce z 3 grudnia.

Wojciech Pytel, prezes Midasa nie potwierdza tej daty. – Ciągle rozmawiamy. Chcemy zamknąć transakcję przed świętami – powiedział tylko Pytel w telefonicznej rozmowie z rpkom.pl.

Emisja obligacji to jedno ze źródeł finansowania rozbudowy sieci ultraszybkiego mobilnego Internetu w technologiach HSPA+ i LTE, realizowanej przez Midasa dla grupy Zygmunta Solorza-Żaka. Miliarder zobowiązał się, że w razie czego sam obejmie dłużne papiery. Na razie nie wiadomo czy i w jakiej części będzie musiał z tej obietnicy się wywiązać.

Przydział tych obligacji to jeden z warunków, aby fundusz mógł wykorzystać 150 mln zł kredytu z Alior Banku.Drugi – to termin zapadalności papierów dłużnych. Musi on być dłuższy niż czas, na jaki bank udzielił Midasowi kredytu.

Jak podaje Trigon, obligacje Midasa to 8-letnie papiery zerokuponowe. Są kierowane do inwestorów kwalifikowanych (nie więcej niż 99) z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej. Całkowita wartość nominalna emisji zostanie ustalona na podstawie wyników book buildingu.