Średni przychód nc+ z jednego abonenta (ARPU) sięgał 67,6 zł (przy 65,7 zł na koniec 2013 r.), a jej przychody wynosiły 532 mln zł. EBITDA nc+ (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła ok. 106 mln zł, platforma byłą zyskowna. Udział TVN w zysku nc+ (TVN ma w nc+ 32 proc. udziałów) sięgnął 7,5 mln zł.

Przychody TVN wyniosły w I kw. 351,8 mln zł, o 3 proc. wyższe niż przed rokiem, 95,8 mln zł EBITDA  (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją), o 2 proc. niższy niż przed rokiem, wynik operacyjny na poziomie 78,7 mln zł( wzrost o 3 proc.) oraz 11,1 mln zł zysku netto (przy 43,8 mln zł straty przed rokiem). W konsensusie agencji Reutera analitycy wskazywali na przychody na poziomie 351 mln zł, 100 mln zł EBITDA, 82 mln zł zysku operacyjnego oraz 11 mln zł zysku netto.

TVN ogłosił też dzisiaj swoja ofertę zapowiadanego skupu akcji własnych. Skupionych zostanie nie więcej niż 5 milionów akcji po cenie 20 zł za akcję, w efekcie czego na skup akcji zostanie przeznaczone maksymalnie 100 mln zł. – Zarząd spodziewa się, że kolejna oferta zakupu akcji o wartości w przedziale 120-150 mln zł zostanie przeprowadzona pod koniec roku 2014 – podano.