Amerykańskie Pew Research Center kolejny raz zbadało, gdzie na świecie jest najwięcej internautów (przy czym internauta to osoba, która ma choćby zaledwie okazjonalny kontakt z siecią albo smartfon, bo to także sygnał, że ma z Internetem coś wspólnego) i gdzie najwięcej ludzi ma smartfony. Przebadano między 700 a 1,5 tys. osób w 40 krajach całego świata, w tym w Polsce (ponad 1 tys. osób).

Z raportu wynika, że niekwestionowanym liderem cyfryzacyjnym na świecie jest Korea Południowa, gdzie z Internetem na kontakt 94 proc. wszystkich mieszkańców, a w grupie młodszych mieszkańców (18-34 lata) z sieci korzystają wszyscy. Tak samo jest na świecie jeszcze tylko w Australii i w Kanadzie, gdzie dostęp do sieci w całym społeczeństwie sięga – odpowiednio: 93 proc. i 90 proc. Korea Płd. jest jedynym krajem świata, w którym wszyscy obywatele między 18 i 34 rokiem życia  mają już smartfony. W całym kraju i we wszystkich grupach wiekowych takie osoby stanowią już 88 proc. wszystkich. Nieco słabiej wypadają pod tym względem Australia (77 proc.) i Izrael (74 proc.)

Najmniej smartfonów mają mieszkańcy państw afrykańskich: Tanzanii (11 proc.), Ugandy (4 proc.) i Etiopii (4 proc.). Etiopia, Uganda i Pakistan są też wśród krajów o najniższym odsetku internautów.

W raporcie Pew Research Center Polska plasuje się bliżej środka całej puli.  Z sieci korzysta u nas 69 proc. osób (tyle samo ile w Japonii i oczko wyżej niż w Malezji), a smartfony ma 41 proc. (co plasuje nas między Brazylią i Japonią). Polska pojawia się też wśród krajów, w których jest spora przepaść, jeśli chodzi o korzystanie z portali społecznościowych w poszczególnych grupach wiekowych. Nawet na wielu dojrzałych rynkach wciąż im starsi są ludzie, tym rzadziej korzystają z takich telefonów. – Dla przykładu: 81 proc. Niemców między 18 i 34 rokiem życia korzysta z takich platform, ale wśród starszych osób ten odsetek maleje już do 39 proc. We Francji analogiczne odsetki wynoszą 83 proc. i 42 proc. Duże różnice zarysowują się też w Wietnamie (37 pkt proc.), Polsce (35 pkt proc.) i Japonii (35 proc.) – komentuje w raporcie PRC Jacob Poushter.

Jeśli chodzi o korzystanie z portali społecznościowych wśród dorosłych, Polska także wypada blado. Z odsetkiem 66 proc.internautów znajdujemy się na końcu światowego zestawienia (mediana dla świata wynosi 76 proc.).