Zmieni się struktura menedżerska w T-Mobile Polska co będzie skutkować redukcją etatów kadry zarządzającej – wynika z informacji „Media&Marketing Polska”.

Serwis, cytowany dziś przez Telepolis.pl, napisał, że z dotychczasowej trzypoziomowej struktury zostanie zlikwidowany jeden szczebel stanowisk dyrektorskich, a to z kolei oznacza redukcję kilkudziesięciu stanowisk.

Telekom nie zaprzecza, że szykuje zmiany. „Zmiany w strukturze organizacyjnej T-Mobile Polska polegają na jej ujednoliceniu poprzez wprowadzenie jednego poziomu stanowisk menedżerskich wyższego szczebla oraz zwiększeniu kompetencji decyzyjnej kadry menedżerskiej średniego szczebla” – brzmi komentarz biura prasowego T-Mobile Polska.

W 2012 r. podobną operację – spłaszczenia struktury menedżerskiej – przeprowadził nowy właściciel Polkomtela, operatora sieci Plus, Zygmunt Solorz-Żak.