[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5720&layout=3&page=text]przedstawił koncepcję nowych zasada świadczenia telekomunikacyjnej usługi powszechnej w Polsce[/link]. Zgodnie z zamysłami Urzędu jej zakres nie ulegnie większej zmianie (m.in. przyłączenie do sieci, utrzymanie łącza w stanie gotowości, świadczenie usług połączeń telefonicznych, faks, dostęp dial-up, spisy abonentów, biuro numerów). Wobec protestów środowiska telekomunikacyjnego urząd ostatecznie nie forsuje wprowadzenia w zakres usługi powszechnej telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu, co implikowałoby bardzo wysokie koszty zapewnienia tej usługi.

Publiczne aparaty samoinkasujące pozostaną w zakresie usługi powszechnej, ale UKE nie będzie obligatoryjnie wyznaczać przedsiębiorcę zobowiązanego do zapewnienia tej usługi na terenie całego kraju. Władze samorządowe będą miały prawo weta wobec planu likwidacji aparatów samoinkasujących na swoim terenie, ale będą musiały sfinansować ich utrzymanie.

Wobec trudności z uzyskaniem danych do spisów abonentów usług telefonicznych oraz ogólnopolskiego biura numerów przez operatora wyznaczonego ([b]Telekomunikacja Polska[/b]) UKE zadecydowała, że źródłem danych powinna być tworzona obecnie Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych, które będzie zawierała dane o zakończeniach sieci telekomunikacyjnej na użytek systemu 112.

UKE planuje ogłaszanie przetargu na świadczenie usług ogólnopolskich spisów abonentów, jak również planuje hurtowe, komercyjne udostępnienia danych z CBD dla podmiotów, które chciałyby świadczyć usługi telefonicznych biur numerów (np. obsługiwane za pośrednictwem numerów o podwyższonej opłacie).

Zmiany zasad świadczenia usługi powszechnej w Polsce wymagają nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego.