Za tydzień pierwszy wyrok w sporze Netii z fiskusem [UPDATE]

Publikacja: 08.03.2011 11:39

Dzisiaj na godzinę 13.50 zaplanowana była rozprawa, na której Wojewódzki Sąd Administracyjny wyda pierwszy wyrok w sprawie między Netią a Izbą Skarbową. Chodzi o około 60 mln zł, które spółka już zapłaciła, a na których zwrot – wraz z odsetkami – ciągle liczy.

WSA odroczył jednak powtórnie wydanie wyroku w sprawie z wniosku Netii przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej. Nowa data to 15 marca. Sędzina wyjaśniła, że skład sędziowski potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji.

Dzisiejsza rozprawa, to efekt decyzji wydanej w 2010 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Po trwającym wcześniej postępowaniu dyrektor przekazał Netii decyzję, w której określił jej zobowiązania podatkowe za 2003 r. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 34,2 mln zł, a zaległe odsetki na dodatkowe 25,3 mln zł. Spółka złożyła apelację od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu. Jak do tej pory kolejne rozprawy nie przynosiły merytorycznych rozstrzygnięć.

Czy dziś będzie inaczej – przedstawiciele Netii mają nadzieję, że tak. Tyle, że wyrok WSA raczej nie zakończy sprawy, bo stronom przysługuje odwołanie.

W komentarzu do sprawozdania rocznego telekomunikacyjnej firmy czytamy:

„W przypadku pozytywnego dla spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (lub uwzględnienia ewentualnego późniejszego odwołania od wyroku) kwota nienależnie zapłaconego podatku i odsetek będzie uznana jako nadpłata i będzie podlegać zwrotowi przez organ podatkowy wraz z odsetkami (obecnie stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 12,5 proc. rocznie). Netia podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu udowodnienie braku podstaw prawnych decyzji Dyrektora Izby. Netia wykonała w dniu 23 lutego 2010 r. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, która jako decyzja wydana przez organ drugiej instancji jest ostateczna, wykorzystując część środków, które posiadała na rachunkach gotówkowych. Z zapłaconej kwoty 59,6 mln zł kwota 1,3 mln zł została następnie uznana przez organ skarbowy za nadpłatę. Netia uznaje zapłacony podatek jako jej należność od organów skarbowych a nie koszt, a zarząd oczekuje, w oparciu o otrzymane opinie ekspertów, że uiszczona kwota zostanie ostatecznie zwrócona spółce”.

Dzisiaj na godzinę 13.50 zaplanowana była rozprawa, na której Wojewódzki Sąd Administracyjny wyda pierwszy wyrok w sprawie między Netią a Izbą Skarbową. Chodzi o około 60 mln zł, które spółka już zapłaciła, a na których zwrot – wraz z odsetkami – ciągle liczy.

WSA odroczył jednak powtórnie wydanie wyroku w sprawie z wniosku Netii przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej. Nowa data to 15 marca. Sędzina wyjaśniła, że skład sędziowski potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii