Telefonia Dialog, w drodze procedury negocjacyjnej bez ogłoszenia, zdobył kontrakt na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Akademii Medycznej we Wrocławiu. W ramach umowy AM będzie płaciła po 0,1 zł za połączenia lokalne, 0,12 zł za połączenia międzymiastowe, 0,33 zł za połączenia z sieciami tel. komórkowej i 0,38 zł za połączenia międzynarodowe (w I strefie). Akademia Medyczna zleciła świadczenie usług telekomunikacyjnych Dialogowi, bo dwie pozostałe firmy, do których przesłała zapytania ofertowe, czyli Telekomunikacja Polska i Netia, nie odpowiedziały na nie. Dialog za realizację kontraktu otrzyma 2,5 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez AM na projekt miał wartość 9,6 mln zł brutto.

Usługi telekomunikacyjne, których realizacji podjął się Dialog, będą wykonywane na bazie systemu Alcatel 4400 (1800 portów) zainstalowanego w siedzibie Akademii Medycznej przy ul. Pasteura 7b. Dodatkowo, w siedzibie AM, oprócz systemu Alcatel 4400, niezależnie funkcjonuje również ok. 440 linii Centrex (wirtualna centrala telefoniczna), znajdujących się w kilku lokalizacjach we Wrocławiu. Wszystkie numery w systemie Centrex umożliwiają bezpłatne połączenia z centralą główną przy ul. Pasteura 7B, a także inicjowanie wywołań połączeń w ramach grupy za pomocą skróconych numerów wewnętrznych, korzystanie z usług dodatkowych przez wybranie odpowiednich kodów dostępu i bezpłatne rozmowy w ramach grupy.

Telefonia Dialog, wraz z wyżej wymienionym systemem, dostarczyłae klientowi 1352 aparaty telefoniczne, 450 aparatów cyfrowych oraz 100 aparatów DECT. Firma będzie także zajmowała się serwisem centrali i aparatów oraz całodobowym monitoringiem łączy.