Netia aktualizuje prognozę na 2013 r. Wygrywa batalię o podatek

Przy okazji publikacji wyników za II kw. 2013 r. największy w kraju alternatywny operator telekomunikacyjny zaktualizował prognozę finansową na ten rok. Sprzeda mniej usług i lekko obniża zapowiadane przychody, ale spodziewa się wyższych zysków oraz wyższych przepływów pieniężnych. Nie spodziewa się natomiast zmiany trendu na rynku głosowym, ani… dokonania w najbliższym czasie żadnej większej akwizycji. Netia wybrała integratora i dostawców sprzętu dla nowej sieci HFC.

Publikacja: 08.08.2013 07:02

Netia aktualizuje prognozę na 2013 r. Wygrywa batalię o podatek

Foto: ROL

Według zaktualizowanej prognozy grupa Netii zakończy rok z 2,525 mln sprzedanych usług, 1,9 mld zł przychodów, 550 mln zł skorygowanej EBITDA (nie uwzględniająca 45 mln zł kosztów integracji przejętych firm telekomunikacyjnych: Dialogu i Crowleya) oraz 100 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego, przy 325 mln zł gotówki. Do tej pory zakładała, że wielkości te wyniosą odpowiednio: 2,6 mln, 1,925 mld zł, 525 mln zł, 65 mln zł i 300 mln zł.

Pomimo, iż zarząd – deklaratywnie – odnotowuje postępy w realizacji kluczowych priorytetów strategicznych na ten rok co do liczby aktywnych usług w segmencie biznesowym (B2B) oraz liczby usług telewizyjnych i liczby usług oferowanych na bazie własnej sieci w segmencie klientów indywidualnych (B2C), są one osiągane w wolniejszym tempie niż pierwotnie zakładano przy szybszym od założeń tempie spadku liczby usług telefonii stacjonarnej, zwłaszcza na dostępie regulowanym – wyjaśnia Netia obniżenie prognozy przychodów i RGU. Spadki notuje przy tym głównie w segmencie klientów indywidualnych.

II kwartał grupa zakończyła z 2,59 mln usług, co oznacza spadek w kwartale o 45 tys. jednostek. Największy ubytek grupa zanotowała w usługach telefonii stacjonarnej (o 44 tys. do 1,55 mln). Obniżeniu uległy jednak też statystyki klientów internetu szerokopasmowego (o około 6 tys. do 859,8 tys.), czy mobilnego dostępu i komórkowej telefonii (w sumie o około 5 tys. do blisko 81 tys.)

– Popularność usług głosowych spada i będzie nadal spadała. Jeżeli zaś chodzi o usługi szerokopasmowe, to wyraźnie trudno jest konkurować z ofertą sieci kablowych, coraz skuteczniej sprzedających pakiety dwóch lub trzech usług. Tam, gdzie nasza sieć jest zmodernizowana do standardu NGA konkurujemy skuteczniej – mówił podczas konferencji prasowej Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. Operator podaje, że na zmodernizowanej sieci potencjał sprzedaży rośnie od 5 proc. do 27 proc. Najmniej w przypadku upgrade’u do VDSL najwięcej w przypadku uruchomienia sieci GPON.

Operator przekroczył natomiast po raz pierwszy poziom 100 tys. abonentów usługi telewizyjnej. Miesięczne ARPU od jej użytkownika wyniosło w II kw. 38 zł, mniej niż wcześniej ze względu na rosnący udział tańszych pakietów w ofercie opartej na technologii streamingu. Wynika to z faktu, że na platformie adaptive streaming Netia może zaoferować mniej kanałów, niż na platformie IPTV. To się ma zmienić po modernizacji systemu streamingowego. Wówczas ARPU powinno wzrosnąć.

Zarząd Netii przewiduje, że w tym roku baza klientów TV będzie rosnąć po ok. 10 tys. netto kwartalnie. W przyszłym roku tempo sprzedaży – dzięki poszerzeniu zasięgu usług TV – powinno wzrosnąć. Netia przewiduje, że przyszły rok zakończy z ok. 200 tys. abonentów usług telewizyjnych.

– To mniej więcej będzie dla nas próg opłacalności tego projektu. Wynika to przede wszystkim ze stawek programmingowych, jakie można wynegocjować przy większej liczbie gniazdek abonenckich, czy kosztów urządzeń abonenckich, przy większym wolumenie zamówień – mówił Mirosław Godlewski. Netia planuje istotną modernizację nowego dekodera we współpracy z dotychczasowym dostawcą lub opracowanie nowego we współpracy z nowym partnerem. Przedstawiciele operatora przyznają, że dzisiaj Netia Player nie spełnia jeszcze ich oczekiwań. Operator kończy współpracę z partnerem technologicznym, który emitował dla nich sygnał TV i uruchomi własną stację czołową, przejętą w schedzie po Telefonii Dialog.

Netia wybrała również w drodze przetargu integratora do budowy własnej sieci HFC na bazie infrastruktury dostępowej w Warszawie i Krakowie odkupionej od UPC Polska. Usługi integracyjne będzie świadczyć Netii gdyński Vector. Operator skorzysta z CMTS produkcji Arrisa i modemów kablowych Technicolor.

Przychody grupy w II kw. br. wyniosły 477,5 mln zł, zysk operacyjny 26,4 mln zł, EBITDA 136,4 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł (przypisany akcjonariuszom Netii nieco ponad 11 mln zł).

Przychody są więc o 11 proc. słabsze niż w II kw. ub.r., ale zysk operacyjny i EBITDA – wyższe o odpowiednio: ponad 100 proc. i o 1,2 proc. Zysk netto spadł, ale rok wcześniej grupa odnotowała blisko 18 mln zł dodatkowych korzyści podatkowych. W tym roku zapłaciła ponad 9 mln zł podatku.

Netia poinformowała poza tym, że korzystnie dla niej przebiega proces z fiskusem, który w 2010 r. nakazał jej zapłatę ok. 52 mln zł z odsetkami. W czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejszy, niekorzystny dla operatora wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego Netii za 2003 r. (CIT) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – podała Netia. Zdaniem zarządu, powyższy wyrok otwiera drogę do możliwego pozytywnego dla Netii zakończenia tego długotrwałego sporu i odzyskania w części lub całości wpłaconej do Urzędu Skarbowego w 2010 r. kwoty.

Spółka zapowiedziała również zmiany w sposobie raportowania segmentów działalności. W lipcu podjęto decyzję o przegrupowaniu ich i utworzeniu dwóch pionów: B2B (korporacje, operatorzy i małe oraz średnie przedsiębiorstwa) i B2C (klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa, czyli tzw. SOHO). Od III kw. zmieni odpowiednio prezentację danych finansowych.

Netia pozostaje zainteresowana przejęciami, ale nie spodziewa się ich w najbliższym czasie – podał też zarząd w komentarzu do wyników. Według Mirosława Godlewskiego ten komentarz odnosi się również do kwestii GTS Poland. Nie chciał jednak wchodzić głębiej w tę kwestię, powołując się na fakt, że właściciel grupy GTS nie wystąpił z propozycją sprzedaży w całkiem formalny sposób.

Wczoraj agencja Reuters doniosła, że PKP odsuwa w czasie ponowne wystawienie na sprzedaż TK Telekom. Ma się to wydarzyć w przyszłym roku, podczas gdy według wcześniejszych zapowiedzi termin ten przypadał w II połowie trwającego roku.

Według zaktualizowanej prognozy grupa Netii zakończy rok z 2,525 mln sprzedanych usług, 1,9 mld zł przychodów, 550 mln zł skorygowanej EBITDA (nie uwzględniająca 45 mln zł kosztów integracji przejętych firm telekomunikacyjnych: Dialogu i Crowleya) oraz 100 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego, przy 325 mln zł gotówki. Do tej pory zakładała, że wielkości te wyniosą odpowiednio: 2,6 mln, 1,925 mld zł, 525 mln zł, 65 mln zł i 300 mln zł.

Pomimo, iż zarząd – deklaratywnie – odnotowuje postępy w realizacji kluczowych priorytetów strategicznych na ten rok co do liczby aktywnych usług w segmencie biznesowym (B2B) oraz liczby usług telewizyjnych i liczby usług oferowanych na bazie własnej sieci w segmencie klientów indywidualnych (B2C), są one osiągane w wolniejszym tempie niż pierwotnie zakładano przy szybszym od założeń tempie spadku liczby usług telefonii stacjonarnej, zwłaszcza na dostępie regulowanym – wyjaśnia Netia obniżenie prognozy przychodów i RGU. Spadki notuje przy tym głównie w segmencie klientów indywidualnych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu