European Competitive Telecommunications Association (ECTA) – organizacja operatorów alternatywnych – opublikowała raport firmy badawczej WIK-Consult na temat możliwości stymulacji rozwoju dostępowej sieci optycznej FTTx w krajach Unii Europejskiej. Według raportu najlepszą zachętą dla operatorów zasiedziałych byłyby wyższe ceny produktów hurtowych w sieci FTTx.

Wedle WIK-Consult drogą do celu byłoby obniżenie cen produktów hurtowych w sieci miedzianej. Dzisiaj średnia cena LLU w Unii wynosi 8,55 euro netto miesięcznie miesięcznie (w Polsce dostęp pełny kosztuje 22 zł, a współdzielony 5,81 zł). Biznesowe modele budowy sieci sieci FTTx dają się opracować przy cenach linii optycznej „o kilka euro” wyższych od ceny linii miedzianej.  WIK proponuje modelowo 11,65 euro za linię FTTx, ale tylko w przypadku kiedy linia miedziana potanieje do ok. 4 euro. Przy takiej hurtowej cenie linii optycznej średni koszt detalicznej usługi dostępowej mógłby wynieść 36 euro miesięcznie i – wedle WIK-Consult – byłby zaakceptowany przez rynek. Gdyby miedź nie potaniała, to linia FTTx winna kosztować 19,5 euro, a na takiej bazie trudno zbudować dobrą ofertę detaliczną.

Scenariusz zakłada jednak prawo operatora zasiedziałego do eliminacji sieci miedzianej tam, gdzie powstania optyczna nakładka, a tym samym niejako obligatoryjną migrację klientów detalicznych i hurtowych na droższe usługi w sieci FTTx.