Grupa Mediatela, w skład której wchodzą trzy spółki, w tym Elterix, który przejął podstawową działalność małego hurtownika, zanotował w 2012 r. 54,7 mln zł przychodów o 9,6 proc. mniej niż w rok wcześniej.

„Główną przyczyną tego spadku były niższe stawki za połączenia komórkowe oraz znaczne obniżenie wolumenu ruchu w zakresie hurtowej wymiany ruchu telekomunikacyjnego. Zarząd podjął decyzję o zamknięciu kontraktów najmniej marżowych oraz zaprzestaniu wymiany ruchu w ramach barterów o najniższej stopie zwrotu” –  podała spółka.

Grupa zakończyła natomiast ub.r. na plusie operacyjny i z niewielkim zyskiem netto. Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej. Czysty zarobek to 80 tys. zł.

Mediatel podał w komentarzu do sprawozdania, że jego EBITDA to około 4 mln zł.

Cel na ten rok to odwrócenie trendu malejących przychodów ze sprzedaży oraz kontynuacja działań dotyczących zwiększania marż dla poszczególnych produktów. „Szczególną uwagę grupa planuje zwrócić na następujące linie biznesowe: strumieniowanie mediów do sieci Internet oraz sprzedaż hurtowych usług głosowych. Ponadto zamierzamy znacząco ograniczyć koszty finansowe ponoszone przez grupę oraz poprawić płynność finansową” – napisał prezes Mirosław Janisiewicz w liście do akcjonariuszy.