UKE ukarał firmę Koksztys za telemarketing

Publikacja: 28.06.2019 12:09

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył 80 tys. zł kary na firmę Koksztys S.A.

Pierwotnie podaliśmy, że ukarany podmiot to kancelaria prawna o tej nazwie, jednak przedstawiciel kancelarii zapewnia, że między nią, a firmą Koksztys nie ma powiązań kapitałowych, a osoba, która wiąże podmioty, jest na etapie wykluczania z kancelarii.

Jak informuje urząd, prezes UKE ustalił, że firma ta zleciła wykonywanie telefonicznych połączeń o charakterze marketingowym nie posiadając wymaganych prawem zgód abonentów lub użytkowników końcowych.

Ustalono, że w ciągu około 7 miesięcy (od 1 maja do 14 2017 r.) listopada zostało nawiązanych 30,64 tys. połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. Koksztys promowała w ten sposób swoje abonamentowe usługi prawne i windykacyjne.

Jak przypomina UKE, art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ma służyć ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

„Koksztys S.A. oraz podmiot wykonujący zlecenie nie wykazały, aby posiadały utrwalone zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym. Realizacja akcji marketingowej odbyła się zatem wbrew zakazowi wynikającemu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który dopuszcza wykonywanie połączeń o charakterze marketingowym wyłącznie do osób, które uprzednio, tj. przed zainicjowaniem kontaktu, wyraziły na to zgodę.. W ocenie Prezesa UKE to na Koksztys S.A., jako na podmiocie zlecającym przeprowadzenie akcji marketingowej, spoczywał obowiązek wykazania posiadania uzyskanych uprzednio zgód abonentów lub użytkowników końcowych na kierowanie do nich akcji marketingowej” – czytamy w komunikacie urzędu.

Prezes UKE ustalając wysokość kary pieniężnej wziął pod uwagę dotychczasową działalność ukaranego podmiotu, a w szczególności fakt, że nie był on dotychczas karany przez prezesa UKE.

Koksztys S.A. może odwołać się do sądu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył 80 tys. zł kary na firmę Koksztys S.A.

Pierwotnie podaliśmy, że ukarany podmiot to kancelaria prawna o tej nazwie, jednak przedstawiciel kancelarii zapewnia, że między nią, a firmą Koksztys nie ma powiązań kapitałowych, a osoba, która wiąże podmioty, jest na etapie wykluczania z kancelarii.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów