[b]NFI Midas[/b] poinformowała o zawarciu aneksu do umowy o współkorzystaniu z częstotliwości radiowych przez dwie spółki zależne: [b]Mobyland[/b] i [b]Centernet[/b]. Na mocy tej umowy Mobyland zapłaci w tym roku Centernetowi 14 mln zł za prawo do korzystania z kanałów radiowych w zakresie 1800 MHz. Mobyland dysponuje kanałami w tym samym zakresie położonymi obok kanałów Centernetu, dzięki czemu uzyskuje ciągłe pasmo 20 MHz szerokości.

W ubiegłym roku obie spółki informowały o uruchomieniu pierwszych w Polsce nadajników sieci LTE pracujących w kanale 20 MHz. Jeszcze w tym kwartale komercyjne usługi dostępowe w tej sieci zamierza zaoferować [b]Cyfrowy Polsat[/b]. Wszystkie te spółki pośrednio lub bezpośrednio są powiązane z [b]Zygmuntem Solorzem[/b].