Premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego.

Minister Ręgowski kierował pracami nad przygotowaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który został przyjęty przez Radę Ministrów jako program rozwoju w dniu 8 stycznia,  oraz nadzorował prace nad nowelizacją uchwalonej przez Sejm ustawy o informatyzacji, której celem jest usunięcie barier rozwoju e-administracji. Poza tym Minister Ręgowski organizował współpracę międzyresortową pod kątem inicjowania i realizacji projektów informatycznych administracji państwowej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Jak podaje resort cyfryzacji jego obowiązki przejmuje wiceminister Roman Dmowski.