Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało, że ze względu na późny termin przygotowania poprawionej mapy obszarów inwestycyjnych przesunie ponownie termin składania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez operatorów sieci szerokopasmowych w pierwszym konkursie z pierwszej osi PO PC – poinformowała w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazecie Prawnej”  minister Anna Streżyńska.

Według jej termin zostanie przesunięty do połowy lub końca lutego. Po ostatnim przesunięciu, operatorzy starający się o wsparcie (jest do wzięcia w sumie 600 mln zł) mieli czas na składanie wniosków do końca stycznia.

Jednocześnie MC szykuje kolejny konkurs. Zdaniem Streżyńskiej w PO PC będą zmiany ponieważ operatorzy uskarżają się na wiele spraw.

Anna Streżyńska deklaruje, że resort ma poza tym pomysł na źródła utrzymania powstałych regionalnych sieci szerokopasmowych, a ważnym partnerem będzie tu minister skarbu.