Branżowe gremialne „nie” podatkowi od kabli w kanalizacji

Dziś w Ministerstwie Finansów zbiera się Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który ma się zająć kontrowersyjnym podatkiem od kabli telekomunikacyjnych ulokowanych w studzienkach kanalizacyjnych. Branża protestuje i przekonuje, że pomysł to szprycha w koło inwestycji światłowodowych. Intensywna batalia na argumenty w pismach, listach i publikacjach mediów sprawia, że ostrożny konsensus opinii operatorów na temat tego, czy podatek przejdzie wskazuje, że daniny jednak nie będzie.

Publikacja: 22.01.2014 09:16

Branżowe gremialne „nie” podatkowi od kabli w kanalizacji

Foto: ROL

Formalnie przedmiotem dzisiejszego spotkania w MF będzie m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw zaproponowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Od 2010 roku, czyli od wejścia w życie tzw. Megaustawy, mającej na celu stymulację inwestycji infrastrukturalnych, ta część zasobów operatorów nie była opodatkowana. Teraz – paradoksalnie za sprawą inicjatywy resortu cyfryzacji, który chciał usunąć prawną wadę Megaustawy –  kwestia podatku wróciła. Walczą o niego gminy i powiaty.

Według naszych rozmówców zbierający się dziś w resorcie finansów zespół zdominowany jest z jednej strony przez przedstawicieli resortu finansów, z drugiej właśnie przez reprezentantów samorządów powiatowych i gminnych. Dlatego istnieje ryzyko, że mógłby przeforsować niekorzystną dla operatorów zmianę.

Czy tak się stanie pewne nie jest, ponieważ pomysł był silnie krytykowany. W efekcie obowiązujący wśród operatorów konsensus przewidywań wskazuje, że podatek nie przejdzie.

Właściciele infrastruktury, budujące ją podmioty, w tym województwa, izby gospodarcze (PIIT, PIKE) i ciała lobbyingowe jednym głosem przekonują decydentów, że podatek od kabli bije w ich rentowność i stanowi kolejne ograniczenie, a nie zachętę do realizacji kosztownych projektów światłowodowych.

Protestują właściciele infrastruktury, obecni i przyszli inwestorzy, w tym również województwa budujące sieci szerokopasmowe przy wsparciu środków Unii Europejskiej oraz najwięksi operatorzy kablowi, w tym giełdowe Orange Polska, Netia, czy Hawe.

Podatek wynosić miałby (podobnie jak w przypadku budowli) 2 proc. wartości księgowej aktywów. Eksperci od podatku wskazują, że Infrastruktura podlega amortyzacji, ale to nie oznacza, że opłata co roku byłaby niższa.

– Otóż w przypadku podatku od nieruchomości, do których zaliczono budowle (o to, czy kabel to budowla trwała batalia interpretacyjna – red.) –  podstawą jest nominalna wartość księgowa brutto, czyli bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych. Jest to bardzo istotny zabieg legislacyjny skutkujący tym, iż wpływy z tytułu  podatku dla gmin nie maleją w wymiarze wielu lat – napisał do redakcji członek środowiska rachunkowego.

– To kara za inwestycje – komentuje Patrycja Gołos, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych UPC Polska. Jej zdaniem, podatek może dodatkowo ograniczyć i tak niezbyt wielkie chęci inwestorów, by budować sieci światłowodowe.

UPC, jak większość operatorów nie ujawnia precyzyjnych wyliczeń mówiących, ile kosztowałaby ich zmiana. Wyjątkiem jest budujące sieci światłowodowe Hawe, które wylicza, że roczne koszty dwóch projektów sieci szerokopasmowych, w które jest zaangażowane (w woj. warmińsko-mazurskim i podkarpackim) wzrosłyby o 3-5 mln zł. W skali 10 lat to około 30-50 mln zł.

„Szacuje się, że z tytułu opodatkowania kabli światłowodowych Operator Infrastruktury będzie ponosił dodatkowo od 0,8 tys. zł do 1,2 tys. zł kosztów operacyjnych na każdy kilometr wybudowanej sieci” – napisał Krzysztof Witoń, prezes Hawe w liście do ministra cyfryzacji.

Biorąc pod uwagę, że województwa budują w sumie 18 tys. km nowych sieci światłowodowych, wprowadzenie podatku kosztowałoby je rocznie około 20 mln zł.

– Nie było to brane pod uwagę przy opracowywaniu biznesowej koncepcji projektów. Te obciążenia oczywiście będą przerzucane na operatorów infrastruktury, a potem na klienta końcowego, czyli tak naprawdę to nie jest podatek od nieruchomości tylko podatek od internetu – mówiła we wtorek rpkom.pl Anna Streżyńska, b. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a obecnie m.in. przewodnicząca rady nadzorczej spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.

Karol Wieczorek z biura prasowego Netii informuje, że według pobieżnych szacunków spółki jej koszty wzrosłyby o kilka do kilkunastu milionów złotych rocznie. – Podatek najbardziej uderzyłby w nowe projekty, czyli tam, gdzie księgowa wartość kabli jest wysoka – mówi Wieczorek.

Orange Polska szacunków strat nie podaje. –  Podatek w oczywisty sposób jest kosztowny dla firmy. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w 2010 roku ten sam rząd i ówczesny parlament w ustawie, która ustanawiała warunki dla inwestorów zdecydował, że nie będzie podwójnego opodatkowania. Teraz kiedy inwestycje wystartowały, pada pomysł zmiany zasad podczas gry. To bardzo zły przykład próby naruszenia zasady pewności prawnej – komentuje Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, która to firma z racji zaszłości historycznych dysponuje największą siecią stacjonarną w kraju.

We wtorek grono inwestorów wsparła Konfederacja Lewiatana.  – Wprowadzenie opodatkowania kabli będzie mieć negatywne skutki dla utrzymania budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W wieloletnich prognozach finansowych, przy szacowaniu kosztów realizacji projektów i utrzymania infrastruktury, ani samorządy wojewódzkie ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie brali pod uwagę, że w kolejnych latach może pojawić się dodatkowe obciążenie. Trudno je pogodzić z przyjętym przez rząd Narodowym Planem Szerokopasmowym, w którym jest mowa  o konieczności znoszenia barier dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, między innymi poprzez tworzenie zachęt dla tego typu projektów – mówił Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan zaproponował skierowanie projektu ustawy samorządowej równolegle do Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego, w celu uzupełnienia ostatecznej opinii o niezbędne, szerokie tło przyszłości inwestycji i rozwoju Internetu w Polsce.

Telekomy mają ciągle nadzieję, że nowy podatek nie zostanie zatwierdzony. – Jestem przekonany, że decydujący o tej kwestii wezmą pod uwagę wszystkie racjonalne przesłanki i ostatecznie wygra rozwiązanie dające szansę na długotrwałe korzyści społeczno-ekonomiczne, a nie krótkotrwałe efekty wynikające z nałożenia dodatkowego podatku – mówi prezes Hawe.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu