Urząd Miasta w Milanówku w województwie mazowieckim otrzyma ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania z mazowieckiego RPO w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Wartość calego projektu to ponad 1,6 mln zł.

W jego ramach uruchomionych zostanie 12 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci infokiosków i hotspotów, wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii VoIP, który obejmie swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne miasta oraz rozbudowa szerokopasmowej sieci internetowej Milanówka.

Inwestycja została już częściowo zrealizowana. W 2008 r. miasto  uruchomiło 9 punktów hotspot. Wybudowano także łącza światłowodowe do głównych instytucji w mieście i wyposażono trzy węzły rdzeniowe sieci w stosowny sprzęt oraz urządzenia dostępowe. Do końca przyszłego roku wykonane zostaną kolejne trzy punkty hotspot.