Na 548 mln zł wycenił giełdowy NFI Midas wartość 100 proc. udziałów grupy Aero 2, która dysponuje częstotliwościami 900 MHz i 1800 MHz, na których buduje sieci HSPA+ i LTE. Zgodnie z zapowiedzią z września fundusz kupi spółkę w ramach porządkowania aktywów telekomunikacyjnych Zygmunta Solorza-Żaka, do której należą wszystkie te podmioty. Grupa Aero 2 realnie wchodzi na giełdę, co umożliwi jej pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych na rynku publicznym.

Dla sfinansowania samej transakcji przejęcia NFI Midas wyemituje od 548 mln do 1,183 mld nowych akcji, z których większość na zasadzie prawa poboru obejmie prawdopodobnie Zygmunt Solorz-Żak. Wartość tej emisji można szacować na ok. 1 mld złotych lub nieco więcej (nie ustalona jeszcze jest cena emisyjna nowych walorów NFI Midas).

Grupa Aero 2 buduje hurtowe sieci telekomunikacyjne, z których na razie korzystają tylko powiązane kapitałowo podmioty: Cyfrowy Polsat już dzisiaj, a Polkomtel niebawem. Nabywcy zawierają z grupą Aero 2 umowy na wysokie, gwarantowane wolumeny transmisji danych.