4 października Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna postępowanie konsolidacyjne w Komisji Europejskiej odnośnie projektowanych decyzji „w sprawie ustalenia opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi zakończenia połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” trzech polskich operatorów komórkowych. Jednocześnie trwają społeczne konsultacje tych decyzji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami UKE planuje utrzymanie do przyszłego roku obecnie obowiązującej stawki terminacyjnej w wysokości 0,1677 zł za minutę.

Zgodnie z projektowanymi decyzjami do kwietnia przyszłego roku operatorzy komórkowi złożą urzędowi sprawozdanie z kalkulacją kosztów swoich usług na podstawie którego urząd może dokonać korekty obowiązujących cen. Gdyby tak się stało, to podobnie jak w tym roku nowe stawki zaczęłyby prawdopodobnie obowiązywać od lipca 2010. Czy znowu na rok?

– W zależności, od tego co wyniknie z analizy kosztów operatorów, jak będzie wyglądał detaliczny rynek telefonii komórkowej i co się w tym czasie stanie z MTR w innych krajach europejskich. Dopuszczamy możliwość dwukrotnych zmian MTR, np. z dwoma obniżkami, co 6 miesięcy – odpowiada Krzyszto Dyl, zastępca prezesa UKE. W tym drugim przypadku prawdopodobnie już od stycznia 2011 r. obowiązywałaby stawka 0,1509 zł za minutę, a od lipca 2011 r. stawka 0,1358 zł za minutę.

Urząd bowiem wciąż ma na widoku przedstawiony w listopadzie 2008 r. plan obniżek cen. Niestety, nie przybierze on formy decyzji rgulacyjnej, która ustaliłaby harmonogram obniżek cen dłużej niż na rok, czego domagają się operatorzy sieci komórkowych. UKE stoi na stanowisku, że rynek zmienia się zbyt szybko, aby można było przyjąć chociaż średnioterminowy plan dla obniżek MTR. Jeszcze w 2007 r. urząd zaprezentował plan dojścia do stawki 0,1358 zł za minutę w maju 2011 roku. Latem 2008 r. zmienił jednak ten plan. Stawka docelowa pozostała ta sama, ale przyspieszona została obniżka w okresach pośrednich. Dla przykładu operatorzy komórkowi pobierają dzisiaj 0,1677zł za minutę stawki terminacyjnej, a mieli pobierać 0,2775 zł. UKE straszyło operatorów komórkowych jeszcze szybszymi spadkami MTR (0,07 zł za minutę), ale ostatecznie powołując się na kryzys ekonomiczny postanowiło utrzymać aktualnie obowiązująca stawkę co najmniej przez rok.

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=l.dec@rpkom.pl]Łukasz Dec[/mail][/i]