Elblag kończy budowę Centrum Zarządzania Siecią Miejska, które ma umożliwić efektywne administrowani esiecią szerokopasmową.

Projekt jest kontynuacją działań podjętych przez władze samorządowe w ramach inwestycji „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, której realizacja zakończyła się na koniec 2010 r. Jest on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania wynosi 70 proc. i zamyka się w kwocie ponad 2,8 mln zł

Aktualnie trwa realizacja II etapu projektu i wiąże się ona z wyposażeniem Centrum. Zadanie to obejmuję dostawę, montaż oraz instalację terminali wspomagających zarządzanie siecią miejską wraz z rozbudowaniem systemu telekomunikacyjnego budynku Centrum.

Jego zakończenie planowane jest na dzień 31 marca tego roku.