Komenda Wojewódzka w Katowicach ogłosiła przetarg na dostawę usług podłączenia jednostek podległych komendzie (ok. 150) łączami analogowymi lub ISDN do publicznej sieci. Przetarg obejmuje również dostawę usług bezpłatnej infolinii.

Komenda szacuje, na tym etapie zamówienia, wartość 36-miesięcznego kontraktu na przeszło 6 mln zł, do czego należy doliczyć ewentualne zamówienie uzupełniające o wartości 50 proc. zamówienia podstawowego. Cena oferty będzie 100-proc. kryterium decydującym o wyborze.

Komenda zamierza wykorzystać w tym przetargu aukcję elektroniczną w realizacji drugiego zadania, czyli dostawy wiązek PRA dla siedziby komendy głównej, co zresztą będzie najwięcej wartą częścią kontraktu. Aukcja będzie przeprowadzona na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, a wezmą w niej udział wszyscy oferenci, którzy złożą poprawną formalnie ofertę (musi ich być co najmniej trzech). Komenda czeka na oferty do 17 kwietnia br.