Platformy hybrydowe mają jak na razie w Polsce wciąż tylko TVP, kanały Grupy ZPR Media (Eska TV, Polo TV, Fokus TV i Vox Music TV) oraz Stopklatka TV. Wszyscy Ci nadawcy oparli swoje hybrydowe usługi na systemie naziemnej telewizji cyfrowej. – Z najnowszych danych wynika, że mamy dziś w Polsce 1,8 mln aktywnych urządzeń odbierających hybrydową telewizję, ale gros ten wynik usługi te zawdzięczają naziemnej telewizji. Gdyby uruchomione zostały analogiczne platformy dystrybuowane drogą satelitarną, miałaby ona znacznie większy zasięg – zauważa Paweł Tutka, ekspert ds. telewizji hybrydowej i smart TV, na czwartkowej konferencji HbbTV Summit Poland.

Niemcy na czele w Europie

1,8 mln to wynik znacznie lepszy niż rok wcześniej, kiedy branża mówiła o kilkuset tysiącach odbiornikach HbbTV w Polsce. Rynkiem, na którym z Hbb TV są w Europie Niemcy. Z 38,5 mln gospodarstw domowych aż 16,5 mln odbiera taka usługę. – na Niemieckim rynku na wdrożenie hybrydowej telewizji zdecydowało się bardzo wielu nadawców. Ciekawostką jest, że urządzenia zdolne do odbierania tej usługi są pooznaczane logo z czerwoną kropką – mówił Tutka. Kilkumilionowe Grupy odbiorców Hbb TV ma tez we Francji Hiszpanii i Szwajcarii (patrz: wykres), po kilkaset tysięcy domów odbiera hybrydową telewizję na Węgrzech czy w Czechach. – To, co jest w Hbb TV fantastyczne, to fakt, że każdy nadawca może w niej mieć własną strategię i rozwijać ją według własnego pomysłu – mówił Tutak. Jak podawał, Czeska Telewizja (Česká Televize, publiczny nadawca w Czechach) przyciągnął widzów Hbb TV udostępniając w jej ramach w formie wideo na żądanie całe swoje bogate archiwa.

Brak wsparcia kablarzy

Przeszkód w rozwoju hybrydowej telewizji w Polsce jest kilka. Po pierwsze jest to oczywiście wciąż niedostateczna liczba telewizorów umożliwiających łączenie się z Internetem. Złą wiadomością jest w tym kontekście zwłaszcza widoczne wyhamowanie sprzedaży telewizorów w ogóle. – Możemy już dochodzić w Polsce po momentu, w którym wszystkie gospodarstwa, które chciały, kupiły już płaski telewizor – ma go według naszych szacunków ok. 8 mln gospodarstw z ponad 13 mln wszystkich w kraju – mówił Piotr Herod z TP Vision Europe.

Hybrydowym nadawcom nie pomaga też fakt, że sygnał HbbTV wciąż blokują w Polsce sieci kablowe, traktując hybrydowe treści VoD jako konkurencję dla własnych ofert tego typu.

Oprócz rozwijania zasięgu nadawcy HbbTV rozwijają je też technologicznie. najczęściej wykorzystywanym dziś w Polsce standardem HbbTV jest wersja 1.5, choć nie ma żadnego systemu certyfikacji tych usług. – Spodziewam się, że pierwsze telewizory zdolne do odbierania Hbb 2.0 pojawią się na naszym rynku pod koniec 2016 r. – mówił Tutka.