Grupa Hawe ścięła wycenę Hawe Telekom

Publikacja: 01.09.2015 10:05

Straty widać w opublikowanym przez światłowodową grupę Hawe sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2015 r. Spółka ścięła w księgach o około połowę wartość akcji zależnego Mediatela, bo ten mocno zrewidował wartość udziałów właściciela szkieletowego ringu sieci światłowodowej – Hawe Telekom.

Inwestorzy giełdowi wahają się dziś od rana, jak przyjąć półroczne sprawozdanie Grupy Hawe i zależnego od niej Mediatela. Kurs akcji Hawe najpierw spadał do 74 groszy za sztukę, a następnie urósł o kilka procent w porównaniu z zamknięciem w poniedziałek. Raporty Hawe i Mediatela z jednej strony pokazują, że sytuacja nie jest łatwa, z drugiej, nie ma w nich informacji, aby wierzyciele, od których grupa nie wykupiła na czas obligacji zajmowali majątek.

PKF Consult, biegły rewident światłowodowej Grupy Hawe przeglądając sprawozdanie półroczne giełdowej firmy zwrócił uwagę na dwie sprawy. Pierwsza to ryzyko związane z niewykupionymi na czas obligacjami. Druga – kwestia zmniejszenia wyceny najważniejszej spółki w grupie – Hawe Telekom. To podstawowa zmiana, która wpłynęła na wyniki grupy  w I połowie 2015 r.

Rozmowy z wierzycielami

Ponieważ w sierpniu Grupa Hawe nie wykupiła na czas obligacji o wartości nominalnej około 35,5 mln zł, zarząd Hawe, aby uniknąć egzekucji majątku ze strony wierzycieli, podjął z nimi rozmowy aby wynegocjować porozumienie typu standstill (ang. stój w miejscu), pozwalające na zawieszenie wymagalności roszczeń. Po raz pierwszy informuje o tym w sprawozdaniu półrocznym. Zarząd zapowiada, że o ostatecznych warunkach porozumienia poinformuje komunikatem giełdowym.

„Na dzień wydania niniejszego raportu nie udało się osiągnąć stosownego porozumienia z wierzycielami, co powoduje, że istnieje istotne zagrożenie kontynuowania przez Grupę działalności w niezmniejszonym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości” – napisał Rafał Barycki, biegły rewident PKF Consult.

Jednocześnie rewident zwrócił uwagę na działania podjęte przez zarząd Hawe: uchwaloną emisję, działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia spółki, jak i  Hawe Telekom.  Nie odnosi się natomiast do zbliżających się terminów zakończenia budowy sieci szerokopasmowych w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim, których rozliczenie może poprawić sytuację grupy i umożliwić jej spłatę wierzycieli. Budowa pierwszej sieci zakończyć ma się do połowy września, a podkarpackiego – w listopadzie. Z naszych informacji wynika, że włodarze pierwszego z województw szykują się do uroczystego ogłoszenia finału projektu, którego wartość brutto to 316 mln zł (tylko część tej kwoty zostanie w kasie grupy, nie ujawniono jaka).

Hawe Telekom dużo mniej warte

Półrocze Grupa Hawe zakończyła na minusie. Straty to efekt działań podjętych w Mediatelu, gdzie ulokowana jest najważniejsza spółka w grupie i  światłowodowa infrastruktura. PKF Consult oraz zarządy Hawe i Mediatela (ich skład osobowy jest taki sam) poinformowały w raportach, że Mediatel przeszacował wartość udziałów głównej spółki w grupie – Hawe Telekom – w celu „urealnienia jej wartości do warunków rynkowych” i na koniec czerwca wyceniła ją na 162 mln zł, czyli na o 372 mln zł mniej niż w grudniu i na około 184 mln zł mniej niż wynosi wartość aktywów netto tej spółki w skonsolidowanym sprawozdaniu Hawe.

Hawe zmniejszyło w konsekwencji wartość akcji Mediatela, właściciela Hawe Telekom, w swoich księgach o 226,5 mln zł i wykazało blisko 230 mln zł jednostkowej straty netto.

Dlaczego zarząd Mediatela uznał, że udziały Hawe Telekom są warte dużo mniej niż w 2014 r., gdy wnoszono tę spółkę aportem do hurtownika?

Ponieważ przychody firmy są niższe od założeń (przeszkadza w realizacji planów konflikt na Ukrainie), wzrosło ryzyko działalności tej firmy (negatywny czynnnik to wysokie zadłużenie i skutki związane z tzw. aferą podsłuchową), a koszty finansowe rosną. Jak czytamy w sprawozdaniu Hawe, zarząd Mediatela wziął także pod uwagę oferowane i „negocjowane” warunki ewentualnego zbycia spółki Hawe Telekom. Grupa informuje, że interesuje się nią wielu potencjalnych inwestorów, ale nie podaje, na jakim etapie są rozmowy, ani ich szczegółów.

Jakie wyniki grupy

Przecena Hawe Telekom miała też wpływ na inne pozycje sprawozdania skonsolidowanego Hawe. W sprawozdaniu półrocznym dokonało natomiast odpisu „wartości firmy” przyporządkowanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne jakim jest Hawe Telekom i wyniósł on 28,6 mln zł. PKF uważa, że uwzględnienie w pełni przepisów jednego z przepisów międzynarodowych standardów rachunkowości spowodowałoby obniżenie wartości różnych składników majątku Hawe Telekom, w tym szczególnie infrastruktury, a suma bilansowa i wynik finansowy obniżyłyby się o 155,9 mln zł.

Po sześciu miesiącach br. Grupa Hawe wykazała blisko 190 mln zł przychodów (wzrost ze 121,7 mln zł rok wcześniej), 11,4 mln zł straty operacyjnej (22,9 mln zł zysku rok wcześniej), 4,2 mln zł straty EBITDA (30,5 mln zł na plusie w I poł. 2014 r.) oraz 19,3 mln zł straty netto (17,7 mln zł zysku przed rokiem).

Grupa Mediatela była zaś w tym samym czasie na plusie, choć jej przychody i zyski spadły rok do roku.  Zanotowała  36,9 mln zł przychodów (55,6 mln zł rok temu), 19,8 mln zł zysku operacyjnego (spadek z 21,1 mln zł rok wcześniej), 26,9 mln zł EBITDA (28,5 mln zł rok temu) oraz 4,9 mln zł zysku netto (16,3 mln zł w I poł. 2014 r.). Za wyniki grupy odpowiada głównie Hawe Telekom.

Sam Mediatel nie wykazał  przychodów, a po półroczu zanotował blisko 373 mln zł strat (operacyjnej, EBITDA, netto). Nie wykazał wpływów z biznesu hurtowego, sprzedanego już w tym półroczu.

Straty widać w opublikowanym przez światłowodową grupę Hawe sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2015 r. Spółka ścięła w księgach o około połowę wartość akcji zależnego Mediatela, bo ten mocno zrewidował wartość udziałów właściciela szkieletowego ringu sieci światłowodowej – Hawe Telekom.

Inwestorzy giełdowi wahają się dziś od rana, jak przyjąć półroczne sprawozdanie Grupy Hawe i zależnego od niej Mediatela. Kurs akcji Hawe najpierw spadał do 74 groszy za sztukę, a następnie urósł o kilka procent w porównaniu z zamknięciem w poniedziałek. Raporty Hawe i Mediatela z jednej strony pokazują, że sytuacja nie jest łatwa, z drugiej, nie ma w nich informacji, aby wierzyciele, od których grupa nie wykupiła na czas obligacji zajmowali majątek.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek