Po skokowych przyrostach przychodów i zysków odnotowanych w 2012 roku, w roku bieżącym Grupa firm zajmujących się hurtem i obsługą klientów indywidualnych na bazie infrastruktury TP – Tele-Polska Holding – prognozuje 4,1-proc. spadek przychodów, 2,9 proc. wzrost EBITDA i 38,5-proc. poprawę zysku netto. Wielkości te mają wynieść odpowiednio 202,1 mln zł, 14 mln zł i 7,2 mln zł.

Prognoza TPH została przygotowana na trzy kolejne lata i zakłada, że w 2015 r. grupa wypracuje 257,8 mln zł przychodów, jej EBITDA wyniesie 19,9 mln zł, a zysk netto 11,5 mln zł.

Wśród założeń przyjętych do tych estymacji są jednak m.in. takie punkty jak brak zmian w strukturze grupy, czy brak przejęć. TPH nie uwzględniło w niej również potencjalnych przychodów i zysków z nowej rozwijanej powoli działalności, czyli obrotu energią elektryczną przez spółkę Polska Energia Pro.

Prognoza na 2013 r. uwzględnia natomiast efekty planowanej emisji akcji, poprzedzającej debiut TPH na głównym rynku warszawskiej giełdy (obecnie jest to firma notowana na NewConnect).