Po odejściu z zarządu Hawe Jarosława Bauca, budująca sieci światłowodowe firma będzie szukać dyrektora finansowego – powiedział rpkom.pl Krzysztof Witoń, prezes spółki.

Witoń zapewnił jednocześnie, że prace nad refinansowaniem zadłużenia grupy w celu obniżenia kosztów i zwiększenia limitów kredytowych rozpoczęte przez Jarosława Bauca są na końcowym etapie.

W III kw. br. Grupa Hawe poprawiła strukturę zobowiązań w taki sposób, aby większość stanowiły zobowiązania długoterminowe. W 2013 rok za sprawą decyzji audytora, weszła z bilansem obciążonym zmianami wynikającymi z przeksięgowania zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe, po tym, jak naruszyła pewne zapisy w umowach z bankami.

W przyszłości Hawe czekają rozmowy ws. finansowania strategii FTTH. Firma liczy m.in. na wsparcie Polskich Inwestycji Rozwojowych.