Urząd Komunikacji Elektronicznej zaktualizował wykaz miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili).

Aktualny wykaz miejscowości powstał w oparciu o dane przekazane przez podmioty, świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w tym roku. Dodatkowo UKE uwzględnił inwestycje Telekomunikacji Polskiej realizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy UKE a TP oraz zatwierdzone projektów realizowanych w ramach RPO, w których budowane będą sieci dostępowe, a także zatwierdzone projekty ze wszystkich dotychczasowych naborów wniosków w ramach działania 8.4 POIG.

Wykaz miejscowości przygotowany przez UKE, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 PO IG, dostępny jest w formie wyszukiwarki i pliku do pobrania. Plik do pobrania zawiera wykaz miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30 proc. Wykaz miejscowości udostępniony przez UKE jest obecnie jedynym źródłem kwalifikowalności obszarów na potrzeby działania 8.4 POIG.