Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się wczoraj rządowym projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji regulującym zasady usług medialnych na żądanie (VOD). Członkowie Komisji zaproponowali, by na audycje europejskie dostawcy VOD przeznaczali 20 proc. swoich katalogów (a nie 10 proc., jak proponował resort cyfryzacji), i by znajdowały się tam audycje wytworzone w języku polskim.

Rządowy projekt zakłada, że ta kwota  nie dotyczy serwisów wyspecjalizowanych – np. serwis udostępniający kino azjatyckie nie musi tego robić, o ile w inny sposób (publikując np. linki czy materiały) będzie promował audycje europejskie.