Wdraża tam swoją aplikację VoxTrack, która umożliwia nagrywanie rozmów na telefonach przenośnych, archiwizowanie ich i przeszukiwanie. Kontrakt obejmuje 5 tysięcy handsetów. – Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą nie tylko nagrywać rozmowy z klientami, ale sprawdzać do czego pracownicy wykorzystują telefony komórkowe – wyjaśnia Paweł Betnerowicz, business developement manager z Psiloka.

Jego zdaniem niebawem powinno się pojawić zainteresowanie tego typu produktami także w Polsce. – W przypadku naszej firmy większość naszych rozwiązań wdrażamy najpierw zagranicą – podkreśla Betnerowicz.