PTK Centertel, operator sieci Orange, wygrał przetarg ogłoszony przez Regionalny Węzeł Łączności (RWŁ) w Krakowie (instytucja wojskowa) na świadczenie usług telefonii komórkowej. Umowa obowiązuje do końca 2012 r. Wartość kontraktu, o który zabiegało dwóch operatorów (oprócz PTK Centertel ofertę złożył też Polkomtel), wynosi 1,59 mln zł brutto. Wcześniej obaj operatorzy dzielili między siebie usługi dla RWŁ.

Częścią nowej umowy jest dostawa telefonów komórkowych. 778 aparatów (plus 6 BlackBerry) trafi do RWŁ w Krakowie. Kolejne 450 aparatów (plus 73 BlackBerry) będzie używanych w jednostce o nazwie Kraków 2. Dalsze 75 telefonów będzie eksploatowanych w RWŁ w Lublinie.

Dostawy telefonów i przejmowanie numerów, jak zastrzega zamawiający, będzie następowało sukcesywnie w 2011r. w miarę wygasania dotychczasowych umów.