Giełdowy operator telekomunikacyjny podpisał przedwstępną umowę przejęcia CenterNetu, firmy kontrolowanej przez Romana Karkosika i dysponenta częstotliwości 1800 MHz. Taką informację podał podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marcin Kubit, prezes zarządu Mediatela. W grę wchodzą wyłącznie porozumienie na zasadzie wymiany akcji: Mediatel wchłonąłby CenterNet, ale jego właściciel NFI Midas otrzymałby ponad 66 proc. akcji Mediatela. Realnie oznaczałoby to, że Roman Karkosik przejmuje Mediatela. Jutro operator ma podac więcej informacji na temat ewentualnej współpracy. Od strony formalnej operacja zajęłaby – o ile miałaby rzeczywiście dojśc do skutku – jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

CenterNet zdobył licencję GSM1800 w 2007 r. Dwa lata w później uruchomił usługi telefonii komórkowej pod marką W Rodzinie we współpracy z fundacją Lux Veritatis o.Tadeusza Rydzyka. CenterNet korzysta z infrastruktury lokowanej przez spółkę Aero2 (powiązanej z Zygmuntem Solorzem) a ponadto korzysta z sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej na zasadzie wirtualnego operatora. Mediatel przez około roku prowadził działalność jako MVNO sprzedając usługi pod marką Telepin. W ubiegłym roku zrezygnował jednak z tego – niezbyt udanego – projektu.

Roman Karkosik rozmawiał o możliwości przejęcia CenterNetu z Zygmuntem Solorzem.

W ubiegzm roku grupa Mediatel miaa 183,06 mln zł pryzchodu i 18,09 mln zł wzniku EBITDA. To mniej niż obieczwaa inwestorom w prognozie z lutego ubiegłego roku. Przychody są o 6,1 proc. niższe, a EBITDA o blisko 20 proc. niższa wobec prognozowanych. Zarząd tłumaczy, że nie spodziewał się tak dużego wpływu obniżki stawek MTR na swoje przychody oraz na poziom marż. Inne powody niższych niż planowane wyników, to złotego w drugiej połowie ubiegłego roku (Mediatel rozlicza w walucie międzynarodowe transakcje na rynku hurtowym).Według zarządu Mediatela, na ostateczną wartość EBITDA wpłynęło również zawieszenie postępowania finalizującego zakładaną w drugiej połowie 2009 r. transakcję sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa spółki zależnej Elterix, stanowiące część działalności Grupy pod brandem Telepin i Telepin Mobi (zakładana wartość transakcji 3 mln zł).

wsp.Łukasz Dec