Giełdowy ATM, według firmy badawczej Tier1 Research, ma 20-proc. udział w krajowym rynku centrów przetwarzania danych (data center), co oznacza, że wyprzedza m.in. GTS Energis/CE Colo i Telekomunikację Polską.

ATM posiada w Warszawie dwa centra (CD ATMAN i Telehouse.Poland) o łącznej powierzchni 4900 m2. GTS Energis/CE Colo ma do wynajęcia obiekty o powierzchni 4019 m2. a Telekomunikacja Polska 4000 m2. Wymienione firmy kontrolują łącznie 56 proc. dostępnej w stolicy powierzchni kolokacyjnej zostawiając w tyle m.in.: Exatel, HostingCenter, Netię,Warsaw Data Center, czy PLIX.

Polska jest największym rynkiem data center w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko w Warszawie klienci mają do dyspozycji 24 tys. m2 powierzchni kolokacyjnej do wynajęcia, co stanowi 24 proc. ogólnej powierzchni na tego typu usługi dostępnej w tej części Europy.

Specjaliści Tier1 Research prognozują, że popyt na usługi data center będzie szybko rósł w kolejnych latach. Ich zdaniem średnioroczne tempo wzrostu będzie wynosiło 15-20 proc.

Głównymi czynnikami rozwoju w Polsce są: stały rozwój szerokopasmowego internetu oraz rosnąca popularność outsourcingu. Istotnym aspektem  jest także konkurencyjna cena dostępnych w Polsce powierzchni serwerowych: ok. 30-40 proc. niższa niż na Zachodzie.