Takie wyliczenia przedstawił dział badań banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Według niego w 2011 r. dystans między Apple a konkurencją, czyli zsumowanymi zyskami operacyjnymi (EBIT) ze sprzedaży słuchawek, jeszcze się powiększy. Za półtora roku zysk operacyjny Apple z telefonów ma wynieść ponad 13 mld dol., podczas gdy konkurencji – około 8 mld dol.

Liczby te robią wrażenie, tym bardziej że udział terminali Apple w całym rynku telefonów komórkowych na świecie nie przekracza obecnie 3 proc.