Narodowy operator poinformował dzisiaj o odkupieniu (za pośrednictwem TP Invest) od skarbu państwa 34 proc. akcji Telefonów Podlaskich. Telekomunikacja Polska zapłaciła za nie 12 mln zł, co daje wycenę całej spółki na poziomie ok. 35 mln zł.  Grupa TP dysponuje obecnie 89 proc. akcji Telefonów Podlaskich. Pozostałe akcje należą m.in. do gmin i miast na których działa sieć operatora.

Zlokalizowana jest ona na terenie powiatu Sokołów Podlaski. Powstała w 1991 r. dzięki funduszom pomocowym PHARE, jako jedna z lokalnych inicjatyw telefonizacyjnych.

W lipcu rozstrzygnięte zostały losy innego małego operatora  grupy TP – Telefonów Opalenickich. W tym wypadku operator narodowy (i skarb państwa) zdecydował się na sprzedaż sieci wielkopolskiej Inei za 10 mln zł.

TP nie chce wyjaśnić, czym różniła się sytuacja obu spółek, która spowodowała odmienne decyzje, co do ich losu w grupie.