NFI Midas: dodatkowe 225 mln zł z akcji na budowę sieci

4100 stacji bazowych w technologii LTE i HSPA+ chce operować w średnim terminie grupa NFI Midas, przy czym znaczna część z nich, to zmodernizowane lokalizacje w sieci Polkomtela. 20 lutego ruszą zapisy na akcje funduszu i handel prawami poboru jego nowych walorów, środki z których po części mają sfinansować te inwestycje. Tak wynika z prospektu emisyjnego, który spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka opublikowała dziś rano

Publikacja: 10.02.2012 11:37

NFI Midas: dodatkowe 225 mln zł z akcji na budowę sieci

Foto: ROL

NFI Midas przeciera szlaki na martwym dzisiaj rynku ofert emisji akcji w Polsce. Zgodnie z harmonogramem oferty funduszu, sprzedaż blisko 1,2 mld akcji zacznie się 20 lutego i zakończy najdalej 16 marca (w optymistycznym wariancie już 1 marca). NFI Midas oferuje akcje po 0,7 zł za sztukę w ramach emisji z prawem poboru. Chce z niej pozyskać około 825 mln zł. 548 mln zł, to zapłata za udziały w spółce Aero 2 przejmowanej od głównego właściciela. 51,5 mln przeznaczy na spłatę zadłużenia w Alior Banku. Natomiast 225 mln zł planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach dwóch projektów: „700” i „4100”.

Jak czytamy w prospekcie emisyjnym projekt „700” zakłada oddanie do użytku 700 stacji bazowych w technologiach HSPA+ i LTE. Ten plan jest już w większości  zrealizowany. Do jego dokończenia potrzeba jeszcze tylko 60 stacji bazowych.

Drugi projekt, „4100” zakłada włączenie w używaną przez grupę Midasa sieć telekomunikacyjną do 4100 stacji bazowych, które docelowo będą działały w technologii LTE, przy czym około 3900 będzie również wspierało HSPA+. Projekt oparty jest  o współpracę z Polkomtelem, którą reguluje podpisany przez spółki list intencyjny, m.in. poprzez współdzielenie częstotliwości.

– Proces ten będzie dokonywany na bazie istniejących stacji bazowych Polkomtel, poprzez ich odpowiednie modyfikacje, umożliwiające ich działanie w technologiach LTE i HSPA+ w częstotliwościach grupy. W dacie prospektu do sieci telekomunikacyjnej używanej przez grupę zostało w ten sposób włączonych już około 430 stacji bazowych, działających w dacie prospektu w technologii HSPA+ – czytamy w dokumencie emisyjnym opublikowanym dzisiaj przez NFI Midas. Fundusz szacuje, że przez najbliższych 12 miesięcy będzie potrzebował 300-400 mln zł. Docelowo łączne koszty dokończenia projektu „700” i „4100” mają wynieść około 1,3 mld zł.

Poza emisją akcji (kapitał 225 mln zł) środki inwestycyjne mają pochodzić także m.in. z kredytów bankowych, emisji obligacji lub bonów dłużnych bądź z kredytu kupieckiego. NFI Midas informuje, że rozmowy z podmiotami, które mogłyby udzielić takiego finansowania lub je zaaranżować – trwają.

– Emitent ocenia, że ustalenie ww. szczegółów, w szczególności dotyczących finansowania długiem będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po zamknięciu oferty i pozyskaniu środków z emisji akcji serii D – pisze fundusz w prospekcie.  Do realizacji celów emisyjnych Midasa zostało wybrane Aero 2, któremu NFI będzie pożyczał pieniądze lub podwyższał kapitał tej firmy.

W skład grupy NFI Midas wchodzą oprócz Aero 2, m.in. także CenterNet i Mobyland. Firmy te mają częstotliwości komórkowe z zakresu 900 MHz, 2,5 GHz oraz 1800 MHz.

NFI Midas nie podał w prospekcie prognoz finansowych. Zgodnie z założeniami obsługującego emisję akcji DM Trigon, pierwszy dodatni wynik EBITDA grupa ma przynieść za 2-3 lata, a zysk netto w 2017 r.

Prezes Wojciech Pytel o planach NFI Midas

– W kwestii objęcia akcji NFI Midas spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma instytucjami. Zainteresowanie projektem jest duże, ale jak to się przełoży na ich zaangażowanie w spółkę – to dopiero się okaże. Fundusze mogą wejść do akcjonariatu na kilka sposobów: kupując akcje dziś i uzyskując prawo poboru, próbując wejść poprzez zapis wynikający z posiadania jednej akcji lub nabyć prawa poboru, gdy trafią do obrotu – mówi Wojciech Pytel, prezes NFI Midas. – Nie mamy w planach kolejnej emisji – zapewnił.

– Jednocześnie rozmawiamy z instytucjami finansowymi, w tym bankami, o finansowaniu dłużnym – dodał. – Chcemy zakończyć te rozmowy do chwili, gdy będzie trzeba skorzystać z pierwszej części kredytu, czyli do IV kwartału tego roku. Do tego czasu wystarczą środki z emisji.

Według Domu Maklerskiego Trigon tegoroczne przychody Midasa mają urosnąć do 115 mln zł, z około 30 mln zł w 2011 r. W przyszłym roku wyniosłyby 290 mln zł, a w 2017 r. urosły do ponad 750 mln zł. Zysk EBITDA rzędu 80 mln zł NFI Midas miałby wypracować w 2014 r., a zysk netto w 2017 r. Wojciech Pytel pytany, czy w jego ocenie te prognozy są realne powiedział: – Nie podajemy prognoz, więc nie mogę się odnosić do tych wyliczeń. Ale biuro na pewno przyłożyło się do tej analizy – ocenił.

Zwrócił on uwagę, że częstotliwości radiowe, jakimi dysponują spółki z grupy są obecnie wysoko wyceniane na świecie. – Ostatni przykład, to Węgry, gdzie rozdysponowano częstotliwości z zakresu 900 MHz – powiedział. Według tego na podstawie tego przetargu wartość częstotliwości w posiadaniu Aero 2 można szacować na około 280 mln euro

O ile grupę NFI Midas i Cyfrowy Polsat, detalicznego partnera w sprzedaży usług dostepu do internetu, wiąże umowa o współpracy, o tyle z Polkomtelem – tylko list intencyjny. Rozmowy w sprawie umowy z Plusem mają zakończyć się do 9 marca.

– Być może zakończymy je nawet wcześniej. Obecnie trwa audyt umowy – powiedział Wojciech Pytel. Według niego operator sieci Plus będzie płacił grupie NFI Midas takie same stawki hurtowe, jak Cyfrowy Polsat.

Aero 2 może udostępniać sieć Plusa także Sferii i IT Polpager (z prospektu NFI Midas):

1 grudnia 2011 roku pomiędzy Aero2 a Polkomtel zawarta została umowa, umożliwiająca Aero2 prowadzenie działalności w zakresie obsługi usług głosowych i transmisji danych na terenie objętym siecią Aero2 na rzecz swoich użytkowników końcowych. Przedmiotem umowy jest świadczenie wskazanych usług przez Polkomtel w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej Polkomtel w standardzie GSM i UMTS na rzecz Aero2.

Szczegółowe techniczne warunki współpracy uregulowane zostały w dodatkowych dokumentach technicznych i załącznikach do umowy. Umowa przewiduje możliwość udostępniania przez Aero2 usług świadczonych przez Polkomtel osobom trzecim w modelu MVNO/Service Provider w celu świadczenia przez te osoby własnych usług telekomunikacyjnych własnym użytkownikom, przy czym udostępnianie takie wymaga zgody Polkomtel. Dalsza odsprzedaż usług Polkomtel w wyniku takiego udostepnienia osobom trzecim nie jest możliwa.

Na dzień zawarcia umowy Polkomtel wyraził zgodę na udostępnienie usług przez Aero2 osobom trzecim wskazanym w umowie, w szczególności Mobyland, CenteNet, Cyfrowemu Polsatowi, Sferii, IT Polpager.

NFI Midas przeciera szlaki na martwym dzisiaj rynku ofert emisji akcji w Polsce. Zgodnie z harmonogramem oferty funduszu, sprzedaż blisko 1,2 mld akcji zacznie się 20 lutego i zakończy najdalej 16 marca (w optymistycznym wariancie już 1 marca). NFI Midas oferuje akcje po 0,7 zł za sztukę w ramach emisji z prawem poboru. Chce z niej pozyskać około 825 mln zł. 548 mln zł, to zapłata za udziały w spółce Aero 2 przejmowanej od głównego właściciela. 51,5 mln przeznaczy na spłatę zadłużenia w Alior Banku. Natomiast 225 mln zł planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach dwóch projektów: „700” i „4100”.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów