Polska Izba Teleinformatyki i Telekomunikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zwróciły się do Magdaleny Gaj, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z prośbą o interpretację art. 61 ust. 5 Prawa Telekomunikacyjnego. Chodzi o zapisy dotyczące roamingu na terytorium UE.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, 1 lipca operatorzy mają obniżyć stawki połączeń w roamingu. Jak jednak wskazują izby, wsokość stawek obowiązujących od 1 lipca będzie znana dopiero w czerwcu (zgodnie z rozporządzeniem o sposobie przeliczania euro na polskie złote). W związku z tym niemożliwe będzie, by operatorzy powiadomili abonentów o zmianach cen z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do czego zobowiązuje ich art. 61 Prawa Telekomunikacyjnego.

– W kontekście zbliżającej się obniżki stawek detalicznych za połączenia roamingowe, obowiązek przewidziany w art. 61 ust. 5 Prawa Telekomunikacyjnego staje się niewykonalny – alarmują Wacław Iszkowski, prezes PIIT oraz Stefan Kamiński, prezes KIGEiT.

Pismo wysłane przez Izby do minister Gaj można pobrać z serwisu rpkom.pl [link=images/stories/pismo_piit_kigeit_roaming_2010_03_08.pdf]tutaj[/link].