Karol Krzywicki, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po 11 latach pracy dla instytucji odchodzi z urzędu – dowiaduje się rpkom.pl. Złożył rezygnację w ubiegłym tygodniu i przestanie pełnić swoją funkcję 1 lutego, dlatego też UKE rozpisał konkurs na jego następcę.

Karol Krzywicki z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W 2000 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Łączności, a następnie pracował w Ministerstwie Infrastruktury. Pracę w UKE zaczął w 2003 r., najpierw jako Naczelnik Wydziału Zezwoleń i Rejestru, a od 2005 r. jako Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego.

Brał udział w wielu pracach legislacyjnych, w tym nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Współtworzył nowe Prawo pocztowe. Reprezentuje UKE na arenie międzynarodowej m.in. w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Grupie Regulatorów Pocztowych.