Blisko trzy czwarte polskich internautów (72 proc.) do połączenia z siecią najczęściej używa łącza kablowego (sposób ten preferują głównie osoby w wieku 40-55 lat) – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP i F-Secure na przełomie III/IV kwartału ubiegłego roku. Badanie dotyczyło stosunku internautów do kwestii bezpieczeństwa w sieci, ale przy okazji ankietowanych zapytano m.in. o to, w jaki sposób korzystają z sieci.

Tylko co jedenasty respondent (9 proc.) zadeklarował, że najczęściej wykorzystuje dostęp mobilny (komórkowy). Taki sposób dostępu do sieci jest domeną grupy młodszej wiekowo (25-29 lat). Co piąty badany (19 proc.) stwierdził, że w równym stopniu wykorzystuje łącze kablowe i komórkowe.

Do surfowania po Internecie badani równie chętnie używają laptopów (68 proc.) , jak komputerów stacjonarnych (63 proc.). Laptopy szczególnie popularne są w grupie osób w wieku 25-29 lat (76 proc.). Telefon komórkowy używany jest do połączenia z Internetem przez jedną czwartą respondentów (28 proc.), a w szczególności przez najmłodszych badanych (18-24 lata).

Wśród internetowych dostawców najpopularniejsza jest ciągle Telekomunikacja Polska. Co trzeci badany (33 proc.) korzysta z łącza internetowego oferowanego przez Telekomunikację Polską. Ten operator najczęściej wskazywany jest przez osoby w wieku 18-24 lata oraz 40-55 lat. W grupie osób w wieku 25-39 lat, Telekomunikacja Polska ma znacznie mniejsze udziały – w tym segmencie dużą popularnością cieszą się operatorzy komórkowi.

Z badania wynika też, że najważniejszym czynnikiem wyboru łącza internetowego dla Polaków jest prędkość (24 proc). Osoby w wieku 18-29 lat częściej, niż pozostali, zwracają uwagę na koszty dostępu do Internetu. Dla osób w wieku 30-39 lat oprócz prędkości liczy się także mobilność. Badani w wieku 40-55 lat na pierwszym miejscu wskazywali możliwość zakupu dostępu do Internetu łącznie z innymi usługami telekomunikacyjnymi oraz na zaufanie do operatora.