Urząd Komunikacji Elektronicznej i portal Polska Szerokopasmowa udostępniły mapy infrastruktury telekomunikacyjnej. Mapy zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej przez UKE inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Opracowane przez UKE i Instytut Łączności narzędzie może być  pomocne przy planowaniu inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego internetu.  Pozwala bowiem w jednym miejscu znaleźć informację zarówno o pokryciu infrastrukturą telekomunikacyjną (komercyjną) i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi.

– Udostępniona mapa istotnie ułatwi  planowanie inwestycji internetowych operatorem i samorządom. Będzie to także użyteczne narzędzie zarówno dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jak i dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które koordynują prowadzone w Polsce unijne projekty budowy infrastruktury szerokopasmowej. Informacje będą także wykorzystywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które planuje inwestycje budowy sieci szerokopasmowych w miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy osób, a na ten cel przewidziano 59 mln euro – mówi Magdalena Gaj, prezes UKE.