Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wybrała ofertę PTK Centertel (Orange) w przetargu otwartym (starowały w nim łącznie trzy podmioty) na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz z usługami konwergentnymi.

W ramach zlecenie wykonawca dostarczy klientowi 800 kart SIM (w ramach zarezerwowanej dla KP RP numeracji 721 800 000 – 721 800 999) oraz użyczy stosowną liczbę aparatów telefonicznych. Centertel będzie też odpowiadał za dostawę łącza ISDN PRI (30B+D) do centrali Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie przy „zapewniające bezpośredni odbiór przez wykonawcę ruchu telefonicznego skierowanego do sieci mobilnych w Polsce w ramach numeracji 22 285 1000 – 22 285 2999″. Operator udostępni też przez internet (i będzie utrzymywał) system umożliwiający masową obsługę wiadomości SMS w zakresie: dwukierunkowej komunikacji SMS, przesyłania komunikatów i informacji do wcześniej zdefiniowanych grup odbiorców. Rozwiązania ma mieć wydajność 160 tys. SMS-ów miesięcznie dla pojedynczego portu.

Wartość umowy ustalono na 4,24 mln zł brutto. Obowiązuje do końca czerwca 2017 r. Cena miała tylko 50-proc. wagę przy wyborze zwycięskiej oferty.