Filary budowania przewagi organizacyjnej w IT

Aby przyciągnąć talenty i zatrzymać pracowników, firmy z sektora ICT powinny budować strategię biznesową wokół czterech kluczowych osi – pisze Justyna Pawlak-Mihułka, ekspert w zakresie przywództwa i kultury innowacji dla sektora IT.

Publikacja: 01.11.2021 20:22

Filary budowania przewagi organizacyjnej w IT

Foto: mat. pras.

Pandemia w stopniu znaczącym przyspieszyła procesy cyfryzacji społeczeństw. Bezpośrednim efektem tego przyspieszenia jest dynamiczny rozwój branży ICT. Powoduje to nie tylko niedobory specjalistów IT na rynku, ale również wzrost rotacji. Aby przyciągnąć talenty i zatrzymać pracowników, firmy z sektora ICT powinny budować swoją strategię biznesową wokół czterech kluczowych osi.

Pierwszym elementem jest zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne (Agile). Pozwala to na efektywne wykonanie pracy, daje transparentność i zwiększa zaangażowanie pracowników. Wartością jest podejście iteracyjne w realizacji projektu, w niewielkich zespołach, w stałym kontakcie z interesariuszami, gdzie komunikacja przebiega sprawniej i eliminuje poczucie niepewności.

Elementem nieoczywistym jest myślenie produktowe, które pozwala na jasne określenie celu i wizji, do których podążają nasi pracownicy. Na końcu procesu wytwarzania produktu mamy użytkownika z konkretnymi potrzebami. Taka świadomość pozwala na zwiększenie zaangażowania zespołu. Ma to bezpośredni wpływ na poczucie sensu i znaczenia pracy dla każdej osoby w organizacji. I pozwala skupić się na efektywnym wykonaniu zadań, wybraniu priorytetów i byciu produktywnym.

Nie bez znaczenia jest kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, transparentności, szacunku i autonomii. Budowanie kultury i określanie wartości istotnych dla firmy jest procesem, w którym powinni uczestniczyć pracownicy. Nie powinno to być działanie narzucone, ani zakomunikowane odgórnie. Aby budować świadomość kultury organizacyjnej trzeba to robić przy zaangażowaniu i współudziale całej organizacji.

Esencją tej układanki jest nowoczesne przywództwo, łączące charyzmatyczne określanie wizji, celu i strategii z wspierającym byciem na co dzień z ludźmi. Menedżerowie w organizacjach technologicznych stoją przed wyzwaniem: z jednej strony ich zadaniem jest budowanie poczucia sensu i nadanie znaczenia pracy, a z drugiej sprawne zarządzanie, wspieranie i usuwanie przeszkód. Wymaga to umiejętności i wiedzy m.in. na poziomie biznesowym, produktowym i w zakresie przewodzenia zespołom wysokoefektywnym. Takie umiejętności menedżerowie zdobywają stopniowo, poprzez praktykę, doświadczenie i edukację. Wsparciem w rozwoju umiejętności liderskich są szkolenia, konferencje i meetupy branżowe. Coraz częściej firmy decydują się na wprowadzanie programów mentorskich i coachingowych. Dużą wartość stanowią studia i kursy podyplomowe.

Krakowska Szkoła Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym wychodzi naprzeciw potrzebom sektora IT i proponuje program MBA IT, który w holistyczny sposób adresuje wyzwania, z którymi mierzą się współcześni liderzy i liderki. Program charakteryzuje nowatorskie podejście do zagadnień specyficznych dla organizacji technologicznych. A także wiedza i doświadczenie, którym dzielą się praktycy i eksperci z topowych firm high-tech oraz wysoki poziom uczestników. To przestrzeń, w której liderzy IT mogą doskonalić swoją widzę i umiejętności, by kreować i zarządzać organizacjami gotowymi na niepewną przyszłość.

Justyna Pawlak-Mihułka, ekspert w zakresie przywództwa i kultury innowacji dla sektora IT, dyrektor programu MBA IT Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

IT

Pandemia w stopniu znaczącym przyspieszyła procesy cyfryzacji społeczeństw. Bezpośrednim efektem tego przyspieszenia jest dynamiczny rozwój branży ICT. Powoduje to nie tylko niedobory specjalistów IT na rynku, ale również wzrost rotacji. Aby przyciągnąć talenty i zatrzymać pracowników, firmy z sektora ICT powinny budować swoją strategię biznesową wokół czterech kluczowych osi.

Pierwszym elementem jest zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne (Agile). Pozwala to na efektywne wykonanie pracy, daje transparentność i zwiększa zaangażowanie pracowników. Wartością jest podejście iteracyjne w realizacji projektu, w niewielkich zespołach, w stałym kontakcie z interesariuszami, gdzie komunikacja przebiega sprawniej i eliminuje poczucie niepewności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie i komentarze
Co niosą ze sobą treści pornograficzne generowane przez sztuczną inteligencję
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Opinie i komentarze
Dominik Skoczek: W Polsce cyfrowi giganci mają się dobrze
Opinie i komentarze
Tantiemy autorskie z internetu: jak korzyści nielicznych przekuć w sukces wszystkich
Opinie i komentarze
Od kredy i tablicy po sztuczną inteligencję. Szkoła chce być na czasie
Opinie i komentarze
Odpowiedzialne innowacje, czyli wątpliwości wokół Neuralinka i sterowania myślami